Privacy

 

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze leerlingen

en hun gegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij van

onze leerlingen vragen en met welk doel wij die vragen.

Wanneer een leerling zich inschrijft voor de lessen gebeurt

dit middels ons inschrijfformulier. Hierop worden de volgende gegevens

gevraagd:

Naam

Geboortedatum

Adresgegeven

Telefoonnummer (vast en mobiel)

Naam lesgeldbetaler

E-mailadres lesgeldbetaler

Deze gegevens zijn nodig om de inschrijving van de leerling

te kunnen verwerken en worden uitsluitend gebruikt voor het contacteren van de

leerling en/of lesgeldbetaler indien nodig. Het inschrijfformulier en de

gegevens worden bewaard zolang de leerling ingeschreven staat voor de lessen.

Na uitschrijving worden de gegevens vernietigd (zie ook uitschrijving voor de

lessen).

 

Machtigingsformulier automatische incasso

 

Leerlingen van dansschool Ashakiran kunnen ervoor kiezen om het lesgeld te betalen middels automatische incasso op 4 vaststaande termijnen ieder schooljaar. Hiervoor wordt het machtigingsformulier ingevuld waarop de volgende gegevens worden gevraagd: Naam leerling(en) Naam rekeninghouder Adresgegevens Rekeningnummer (IBAN) Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het automatisch incasseren van het lesgeld. Uitschrijving voor de lessen en/of automatische incasso Uitschrijven voor de lessen en/of automatische incasso kan uitsluitend schriftelijk. Na verwerking van de uitschrijving worden de gegevens van de betreffende leerling nog 6 maanden bewaard voor de afwerking van de administratie, waarna deze verwijderd worden uit het administratiesysteem.

 

Mailingen

 

Per mail worden leerlingen en hun ouders ook op de hoogte gesteld van belangrijke mededelingen. Emails aan groepen leerlingen worden uitsluitend in BCC verstuurd, zodat deze niet zichtbaar zijn voor anderen, tenzij de hele groep uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven prijs te stellen op een groepsmail.

 

Gegevens uitwisselen

 

Wanneer er gevraagd wordt om gegevens van een leerling aan iemand anders door te geven (bijvoorbeeld aan een andere leerling) dan wordt de betreffende leerling altijd eerst om toestemming gevraagd. Dansschool Ashakiran geeft nooit persoonsgegevens van leerlingen door aan anderen of andere organisaties.